Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, wodociągu i obustronnego chodnika z przejściem dla pieszych w pasie drogi gminnej ul. Wolbromska w Skale”

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 2 220 895,45 zł

Opis inwestycji

Zadanie było współpinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, wodociągu i obustronnego chodnika z przejściem dla pieszych w pasie drogi gminnej ul. Wolbromska dz. nr 2973/5, 2985/1 w Skale”, wykonano m.in.:
1. ponad 400 mb chodnika
2. około 300 m sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3. odtworzona została nawierzchnia na przedmiotowym odcinku ul. Wolbromskiej.