Utwardzenie placu k/kościoła w Mionodze

2024

240 118,03 zł

Minoga – został utwardzony plac k/kościoła w Minodze oraz wykonano…

Zobacz inwestycję

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

2023

716 925,99 zł

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła…

Zobacz inwestycję

Linia autobusowa nr 267 (Krowodrza Górka P+R – Skała Rynek)

2023

0,00 zł

Od 7 października 2023 r. do Rynku w Skale dojeżdża…

Zobacz inwestycję

Budowa nowego odcinka chodnika na ul. Poddomie w Skale

2023

492 467,40 zł

Od 1 września 2023 r. piesi mogą się już poruszać…

Zobacz inwestycję

wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zacisze w Skale

2023

450 000,00 zł

W sierpniu 2023 r. rozpoczęły się prace budowlane na ulicy…

Zobacz inwestycję

Remont odcinka drogi o długości 1,5 km w miejscowości Szczodrkowice

2023

720 318,75 zł

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Skała otrzymała dotacje…

Zobacz inwestycję

Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

2023

728 671,68 zł

Gmina Skała otrzymała również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację…

Zobacz inwestycję

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skała –Wieś (dz. nr 3041/2)

2023

274 452,79 zł

W 2023 roku w ramach FOGR wykonano nową nakładkę asfaltową…

Zobacz inwestycję

Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego

2023

39 500,00 zł

Gmina corocznie wnioskuje o doświetlenie przejść dla pieszych na drogach…

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji projektowej zestawu hydroforowego w zakresie podniesienia ciśnienia wody w rejonie ul. Zamkowej w msc. Smardzowice

2023

36 900,00 zł

W lipcu 2023r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji…

Zobacz inwestycję

Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic i zewnętrznych odrzwi i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach.

2023

500 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Montaż 3 sztuk lamp typu LED w miejscowości Skała Grodzisko

2023

22 634,00 zł

Na terenie miejscowości Skała - Grodzisko na istniejących słupach energetycznych…

Zobacz inwestycję

Naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skała ulica Nullo

2023

44 882,70 zł

Na ulicy Nullo w Skale wykonano modernizacje latarni oświetlenia ulicznego.…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maszyce przysiółek Podgóry

2023

36 006,45 zł

W 2022r zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Maszyce przysiółek Podgóry.…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Minoga – droga do Barbarki

2023

27 176,48 zł

W 2019r rozpoczęto inwestycję budowy oświetlenia ulicznego długości około 0,7km…

Zobacz inwestycję

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem pięciu sztuk lamp solarnych led oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skała

2023

47 100,00 zł

W ramach zadania zamontowano pięć sztuk lamp solarnych oświetlenia ulicznego.…

Zobacz inwestycję

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem czterech sztuk lamp solarnych led oświetlenia na terenie miejscowości Rzeplin, gm. Skała

2023

26 933,60 zł

W ramach zadania zamontowano cztery sztuki lamp solarnych oświetlenia. Dwie…

Zobacz inwestycję

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem jednej sztuki lamp solarnych led oświetlenia na terenie miejscowości Rzeplin, gm. Skała

2023

6 949,50 zł

W ramach zadania zamontowano lampę przy drodze powiatowej, wyjeździe w…

Zobacz inwestycję

Remont 5 pomieszczeń referatu komunalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych na parterze budynku UMiG Skała

2023

162 774,23 zł

W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń Referatu Komunalnego…

Zobacz inwestycję

Wymiana gazowego kotła c.o. wraz z osprzętem oraz podejściami instalacyjnymi w budynku UMiG Skała

2023

74 524,47 zł

W ramach zadania dokonano wymiany starego uszkodzonego i nie efektywnego…

Zobacz inwestycję

Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Rzeplin, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

2023

23 370,00 zł

Opracowano projekt wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla…

Zobacz inwestycję

Modernizacja wraz z remontami budynków sześciu szkół podstawowych w Gminie Skała

2023

3 697 589,01 zł

Zadanie współfinansowane z rządowego programu „Polski ład” obejmuje remont sześciu…

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, wodociągu i obustronnego chodnika z przejściem dla pieszych w pasie drogi gminnej ul. Wolbromska w Skale”

2023

2 220 895,45 zł

Zadanie było współpinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W…

Zobacz inwestycję

Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skale

2023

53 180,78 zł

W 2023r. wspólnie z właścicielem działki wykonano przebudowę sieci kanalizacji…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice-Łazy

2023

24 900,00 zł

W roku 2023 uzyskano zatwierdzony projekt przez Starostwo Powiatowe w…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Rzeplin i części miejscowości Stoki-Kresy

2023

210 330,00 zł

W czerwcu 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Przybysławice.

2023

184 500,00 zł

W lipcu 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej w Skale ul. Bohaterów Września-Boczna

2023

74 346,33 zł

W 2023r. wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Skale ul. Bohaterów…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Minoga, Przybysławice

2023

21 136,38 zł

W roku 2023 wykonano wspólnie z właścicielami działek rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej.

2023

250 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale.

2023

500 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale

2023

300 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze

2023

715 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie

2023

185 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach-głównym i bocznych św. Marii Magdaleny i bł. Salomei z kościoła w Grodzisku

2023

450 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gmina Skała…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin

2023

26 024,02 zł

W roku 2023 wykonano wspólnie z właścicielami działek i Przedsiębiorstwem…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skała

2023

11 302,40 zł

W roku 2023 wykonano wspólnie z właścicielami działek rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Uzupełnienie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach

2023

147 812,15 zł

Został przeprowadzony remont budynku remizy OSP Sobiesęki. W zakres przeprowadzonych…

Zobacz inwestycję

Montaż tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury w Gminie Skała na dz. nr 3000/2

2023

238 967,79 zł

Zadanie dotyczyło budowy tężni solankowej z infrastrukturą techniczną wraz z…

Zobacz inwestycję

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. nr ewid. 52/1 obręb Poręba Laskowska

2023

292 455,53 zł

Gmina Skała dla planowanej inwestycji uzyskała dofinansowanie, w ramach działania…

Zobacz inwestycję

Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn w Gminie Skała. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym urządzeń do ćwiczeń fitness i urządzeń zabawowych, ławek bez oparcia, leżaków obrotowych oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej. Działka ewidencyjna nr 104

2023

78 810,10 zł

Gmina Skała dla planowanej inwestycji uzyskała dofinansowanie, w ramach działania…

Zobacz inwestycję

Wymiana barier ochronnych przy drodze gminnej w Ojcowie

2023

52 967,00 zł

Usunięcie będących w złym stanie technicznym barier oraz montaż nowych…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale wraz z utworzeniem plenerowego kina letniego

2022

963 931,21 zł

W Gminie Skała w 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa boiska sportowego trawiastego na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Minodze przy Szkole Podstawowej

2022

1 531 783,31 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego na boisko…

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej, tzw. „Miotełki”

2022

1 348 222,17 zł

W kwietniu 2022 roku ukończono remont drogi gminnej, tzw. „Miotełki”…

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej w m. Zamłynie

2022

222 919,53 zł

Wykonano remont drogi gminnej w m. Zamłynie – długość odcinka…

Zobacz inwestycję

Wykonanie prac na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych (IS)

2022

221 732,26 zł

Gmina Skała corocznie składa wniosek o wykonanie prac na drogach…

Zobacz inwestycję

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Stoki

2022

5 541 435,02 zł

W roku 2022 rozpoczęto realizację zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz…

Zobacz inwestycję

Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cianowice

2022

166 493,21 zł

W roku 2022 wspólnie z właścicielami działek wykonano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej

2022

30 609,58 zł

W roku 2022 w Skale ul. Potiebni wykonano część wodociągu…

Zobacz inwestycję

Projekty sieci kanalizacji sanitarnej w Skale

2022

12 915,00 zł

W 2022r. podpisano umowę na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w…

Zobacz inwestycję

Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. „Plac zabaw Bajka” w miejscowości Skała.

2022

171 753,67 zł

Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. "Plac zabaw Bajka" w miejscowości…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołyszyn (Podgaje)

2022

30 399,34 zł

Na terenie miejscowości Gołyszyn - przysiółek Podgaje na istniejących słupach…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin

2022

17 536,00 zł

W roku 2022 wspólnie z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skale ul. Stocka

2022

39 000,00 zł

W 2022r. podpisano umowę na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiesęki

2022

21 764,00 zł

W roku 2022r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świńczów

2022

10 250,50 zł

W roku 2022 wspólnie z właścicielami działek wykonano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale poprzez przystosowanie pomieszczenia Hali sportowej do salki na ćwiczenia

2022

99 279,61 zł

Wykonano roboty budowlane: Prace rozbiórkowe: demontaż wyposażenia - mebli kpl.…

Zobacz inwestycję

Remont pomieszczenia kotłowni w remizie OSP Skała.

2022

44 300,00 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy: 1. obniżenie sufitu, 2. wyrównanie podłogi, 3.…

Zobacz inwestycję

Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej

2022

170 218,72 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano obiekt Hali Widowiskowo – Sportowej w…

Zobacz inwestycję

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa

2022

1 566 630,01 zł

Projekt był realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała,…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiesęki

2022

10 845,17 zł

W roku 2022r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 3123 ,3117, 3122 , 3114 obr. Skała ul. Postępu w Skale

2021

76 613,81 zł

Rozwijająca się Strefa Aktywności Gospodarczej w naszej gminie przyciąga nowych…

Zobacz inwestycję

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce nr 194 w miejscowości Barbarka Gmina Skała

2021

23 881,73 zł

Prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna w Barbarce sumptem własnym przebudowała…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty przystankowej – podkonstrukcji dla roślin pnących (pergoli)

2021

104 656,56 zł

W miesiącu wrzesień 2021r na płycie rynku, od strony zachodniej…

Zobacz inwestycję

Montaż systemu szlabanowego dla parkingu przed budynkiem UMiG Skała

2021

135 396,50 zł

W 2021 roku wraz z montażem wiaty przystankowej przebudowano parking…

Zobacz inwestycję

Budowa ogrodzenia od strony zachodniej i północnej terenu rekreacyjnego o łącznej długości 55 mb w miejscowości Cianowice przy ulicy Stawowej

2021

9 327,00 zł

W październiku 2021 wykonano ogrodzenie dla strefy rekreacyjnej przy stawie…

Zobacz inwestycję

Dostawa i montaż urządzeń UV do dezynfekcji wody pitnej w 7 ujęciach w Gminie Skała

2021

144 992,40 zł

W marcu 2021 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji pn. "Dostawa…

Zobacz inwestycję

Zakup w formie leasingu dwóch nowych ciągniików

2021

692 155,44 zł

W październiku 2021 roku zakupiono w formie leasingu dwa nowe…

Zobacz inwestycję

Wymiana zbiornika wody pitnej w miejscowości Rzeplin

2021

89 000,00 zł

W grudniu 2021 roku zrealizowana została wymiana zbiornika wody pitnej…

Zobacz inwestycję

Nowoczesny e-urząd w Gminach Skała i Sułoszowa

2021

5 468 290,35 zł

Gmina Skała w 2023 roku zakończyła realizację projektu pn. „Nowoczesny…

Zobacz inwestycję

Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach

2021

1 096 767,08 zł

Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie…

Zobacz inwestycję

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury

2021

202 707,92 zł

Gmina Skała zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole…

Zobacz inwestycję

Małopolskie OSP 2021

2021

22 734,29 zł

Dofinansowane zadanie polegało na przekazaniu dotacji przez Gminę Skała Jednostkom…

Zobacz inwestycję

Prace remontowo – budowlane w budynku remizy OSP Nowa Wieś

2021

250 000,00 zł

Gmina Skała udzieliła dotacji celowej w 2021 roku jednostce OSP…

Zobacz inwestycję

Modernizacja dróg dojazdowych do pól materiałem kamiennym

2021

450 995,49 zł

W roku 2021 na terenie Gminy Skała, w miejscowościach: Minoga,…

Zobacz inwestycję

wymiana zniszczonych nawierzchni asfaltowych wraz z częściową wymianą podbudowy

2021

1 159 407,84 zł

W 2021 roku, na przełomie czerwca i lipca na terenie…

Zobacz inwestycję

Naprawy dróg gminnych w Sołectwach Rzeplin, Szczodrkowice, Minoga, Smardzowice, Cianowice

2021

231 667,98 zł

Wiosną 2021r. zostały wykonane pozimowe naprawy dróg gminnych w Sołectwach…

Zobacz inwestycję

wykonane i montaż nowy nakładek asfaltowych na końcowym fragmencie ul. Topolowej oraz w całości na ul. Gołębiej w mieście Skała

2021

275 520,44 zł

W listopadzie 2021r. zostały wykonane nowe nakładki asfaltowe na końcowym…

Zobacz inwestycję

Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej

2021

108 610,25 zł

Wiosną 2023 roku, wykonano także naprawę dróg o nawierzchni tłuczniowej.…

Zobacz inwestycję

Odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego, wiat przystankowych wzdłuż dróg wojewódzkich, wraz z montażem koszy na śmieci

2021

45 387,00 zł

Na terenie Gminy realizowany były także inne zadania polegające na…

Zobacz inwestycję

Remont drogi powiatowej 2133K

2021

240 967,15 zł

W okresie od kwietnia do października 2021 wykonano remont drogi…

Zobacz inwestycję

Remont fragmentu drogi prowadzącej na teren Ojcowskiego Parku Narodowego

2021

21 955,50 zł

Mając na uwadze, że odbudowano most łączący „Drogę Drewnianą” z…

Zobacz inwestycję

Montaż dodatkowych 6 szt. lamp w miejscowości Smardzowice i Cianowice

2021

9 359,11 zł

Na terenie miejscowości Cianowice i Smardzowic, na istniejących słupach energetycznych…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrkowice

2021

44 715,21 zł

W roku 2020 oraz 2021r zakończono inwestycję rozbudowy oświetlenia trwająca…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż trzech sztuk lamp solarnych led oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeplin, gmina Skała

2021

20 299,99 zł

W sierpniu 2021r na terenie naszej gmin, w miejscowości Rzeplin…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołyszyn (działka drogowa nr 399, w kierunku nieruchomości nr 115)

2021

18 501,83 zł

W grudniu 2021 w miejscowości Gołyszyn rozświetlono kolejny odcinek drogi…

Zobacz inwestycję

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa

2021

4 750 360,00 zł

Projekt był realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała,…

Zobacz inwestycję

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

2021

49 333,00 zł

Gmina Skała pozyskała środki finansowe w wysokości 49333,00 zł na…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8

2021

69 000,00 zł

W dn. 12.10.2018 r. Gmina Skała zleciła opracowanie projektu budowlanego…

Zobacz inwestycję

Klaster Jurajska Kraina

2021

0,00 zł

Gmina Skała jest Liderem Klastra Jurajska Kraina. W 2021 r.…

Zobacz inwestycję

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała II

2021

1 009 926,36 zł

Gmina Skała uczestniczy w projekcie pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice

2021

19 290,53 zł

W roku 2021r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cianowice

2021

6 353,20 zł

W roku 2021r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maszyce

2021

26 265,73 zł

W roku 2021r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Oddanie do użytku boiska w Gołyszynie

2020

311 350,25 zł

W 2020 roku oddane zostało do użytkowania boisko wielofunkcyjne w…

Zobacz inwestycję

Droga Gołyszyn – gm. Gołcza

2020

96 611,58 zł

W 2020 r. udało nam się wykonać 1,1 km drogi…

Zobacz inwestycję

Remont drogi powiatowej w Barbarce

2020

316 980,09 zł

Inwestycja zrealizowana została wspólnie z Powiatem Krakowskim. Wykonano remont nakładki…

Zobacz inwestycję

Remont drogi łączącej Rzeplin ze Szczodrkowicami

2020

38 844,63 zł

Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego (niemal 50% kwoty), wyremontowane zostały…

Zobacz inwestycję

Remont drogi łączącej Stoki i Rzeplin

2020

57 996,95 zł

Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego (niemal 50% kwoty), wyremontowane zostały…

Zobacz inwestycję

Oddanie do użytku Klubu Senior+ w Barbarce

2020

142 576,57 zł

W 2020 roku odebrany został Klub Seniora w Barbarce, który…

Zobacz inwestycję

Naprawa Nakładek asfaltowych w mieście Skała

2020

295 263,10 zł

Zrealizowaliśmy w 2020 I etap nakładek asfaltowych w mieście Skała.…

Zobacz inwestycję

I etap remontów dróg obejmujący uzupełnianie ubytków remonterami, utwardzenia dróg kamieniem oraz remont lub położenie nowej nakładki asfaltowej

2020

248 105,27 zł

Wykonany został I etap remontów dróg obejmujący uzupełnianie ubytków remonterami,…

Zobacz inwestycję

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała

2020

1 031 286,92 zł

Projekt: „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stoki, Skała-W

2020

19 269,50 zł

W roku 2020r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cianowice ul. Odolowa

2020

13 261,64 zł

W roku 2020r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cianowice ul. Krakowska

2020

8 142,00 zł

W roku 2020r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach ul. Krakowska

2020

24 000,00 zł

W roku 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Ojców”

2020

107 379,00 zł

W roku 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla…

Zobacz inwestycję

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout

2019

599 621,10 zł

Gmina Skała zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie,…

Zobacz inwestycję

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

2019

0,00 zł

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu…

Zobacz inwestycję

Żłobek samorządowy „BAJKA” w Skale, ul. Topolowa 16

2019

2 054 471,00 zł

Żłobek samorządowy „BAJKA” w Skale, ul. Topolowa 16. Koszt wybudowania:…

Zobacz inwestycję

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Cianowice Małe, Niebyła, Świńczów

2019

3 256 151,70 zł

W 2019r. zakończono realizację budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami…

Zobacz inwestycję

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Maszyce

2019

3 126 745,44 zł

Wykonawcą kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maszyce było…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świńczów

2019

10 910,98 zł

W roku 2019r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrkowice

2019

12 865,01 zł

W roku 2019r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci…

Zobacz inwestycję

Remont istniejącej Hali Sportowej w Skale, w zakresie: wymiana istniejącej posadzki w Hali Sportowej, malowanie i zabezpieczenie ścian wewnątrz Hali Sportowej, remont schodów zewnętrznych, izolacja wraz z wykończeniem podmurówki i ścian fundamentowych, obróbki blacharskie

2019

699 939,41 zł

Efektem rzeczowym uzyskanym w ramach realizacji zadania inwestycykjnego jest remont…

Zobacz inwestycję

Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterów Września 42

2019

96 545,34 zł

Gmina Skała w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :” Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownie ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno- tłocznej Ojców -Skała”

2018

95 400,00 zł

W roku 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla…

Zobacz inwestycję
119

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

56 167 098,49 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

25 490 651,77 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje