Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Linia autobusowa nr 267 (Krowodrza Górka P+R – Skała Rynek)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

Od 7 października 2023 r. do Rynku w Skale dojeżdża linia autobusowa nr 267 (Krowodrza Górka P+R – Skała Rynek), która dotychczas kończyła swoją trasę na pętli
w Smardzowicach. Wydłużenie trasy o około 8 km zwiększyło dostępność komunikacyjną mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego.