Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem jednej sztuki lamp solarnych led oświetlenia na terenie miejscowości Rzeplin, gm. Skała

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 6 949,50 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zamontowano lampę przy drodze powiatowej, wyjeździe w kierunku miejscowości Przybysławice.
Wartość inwestycji 6.949,50 zł brutto