Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa Nakładek asfaltowych w mieście Skała

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 295 263,10 zł

Opis inwestycji

Zrealizowaliśmy w 2020 I etap nakładek asfaltowych w mieście Skała. W I etapie zostały zrealizowane naprawy nakładek z odcinkową wymianą krawężników, studzienek oraz korytek ściekowych na:
– ul. Topolowa (prawie 200 m)
– ul. Targowa (2 odcinki, w tym jeden z wymianą infrastruktury wodnej)
– ul. Sobieskiego
– ul. Rzeplińska wraz z tarczą skrzyżowania z ul. Poddomie.