Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont 5 pomieszczeń referatu komunalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych na parterze budynku UMiG Skała

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 162 774,23 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń Referatu Komunalnego zlokalizowanego na parterze klatki schodowej B budynku UMiG Skała. Wykonano nowe instalacje elektryczne z rozdziałem na siec komputerową, oraz sieć teleinformatyczną.
Wartość inwestycji 162.774,23 zł brutto