Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup w formie leasingu dwóch nowych ciągniików

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 692 155,44 zł

Opis inwestycji

W październiku 2021 roku zakupiono w formie leasingu dwa nowe ciągniki: Steyr Multi 4120 oraz Steyr Kompakt 4065S.
Koszt zakupu wyniósł 692 155,44 zł brutto. Ciągniki wykorzystywane będą do realizacji usługi wywozu nieczystości ciekłych, sprzątania terenu Gminy, akcji zima oraz innych prac realizowanych
w Referacie Komunalnym.