Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 1 566 630,01 zł

Opis inwestycji

Projekt był realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Liderem projektu była Gmina Skała.
Celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w pięciu Gminach: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa.
Przedmiotem projektu była wymiana starych kotłów na nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostały wykonane instalacje źródeł ciepła wykorzystujące paliwa stałe.
Łącznie w 5 Gminach wymieniono 167 kotłów w podziale na poszczególne Gminy:
Gmina Iwanowice – 50 kotłów,
Gmina Jerzmanowice-Przeginia 12 kotłów,
Gmina Skała – 32 kotły,
Gmina Słomniki – 46 kotłów,
Gmina Sułoszowa – 27 kotłów.