Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Minoga

  • Łączna kwota inwestycji: 715 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

W 2 Edycji konkursu otrzymano promesę dofinansowania następujących inwestycji:

Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze.

Wartość inwestycji (w PLN): 715 000,00
Dofinansowanie (w PLN): 700 000,00
Udział własny gminy (w PLN): 15 000,00