Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 728 671,68 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała otrzymała również dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W 2022 roku dofinansowaniem objęte zostały drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Minoga, Sobiesęki oraz Rzeplin – Szczodrkowice. Wykonano nowe nakładki asfaltowe, a ogólny koszt realizacji wyniósł 728 671,68 zł, z czego 220 000,00 zł stanowiło dofinasowanie.