Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja dróg dojazdowych do pól materiałem kamiennym

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 450 995,49 zł

Opis inwestycji

W roku 2021 na terenie Gminy Skała, w miejscowościach: Minoga, Sobiesęki, Skała
ul. Rzeplińska została wykonana modernizacja dróg dojazdowych do pól materiałem kamiennym.
W sumie zostało wyremontowanych 2340 mb dróg prowadzących do gruntów rolnych, o całkowitej powierzchni 13 248m². Całość realizacji zadania wyniosła 450 995,49zł, z czego 219 000,00zł pochodziło z dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a 231 995,49zł to wkład własny Gminy Skała.