Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Rzeplin, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 23 370,00 zł

Opis inwestycji

Opracowano projekt wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla nowego budynku Świetlicy wiejskiej. Szacowany koszt inwestycji około 1,5 miliona złotych. Budynek umożliwi spotkania lokalnej społeczności wsi Rzeplin oraz wsi sąsiednich.
Koszt opracowanego projektu: 23 370,00 zł brutto