Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawy dróg gminnych w Sołectwach Rzeplin, Szczodrkowice, Minoga, Smardzowice, Cianowice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin, Szczodrkowice, Minoga, Smardzowice, Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 231 667,98 zł

Opis inwestycji

Wiosną 2021r. zostały wykonane pozimowe naprawy dróg gminnych w Sołectwach Rzeplin, Szczodrkowice, Minoga, Smardzowice, Cianowice. Wykonane zostało 453mb nowych nakładek asfaltowych wraz z całkowitą wymianą zniszczonej podbudowy. Wartość robót wyniosła 231 667,98zł, która w całości była wkładem własnym Gminy Skała.