Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

wykonane i montaż nowy nakładek asfaltowych na końcowym fragmencie ul. Topolowej oraz w całości na ul. Gołębiej w mieście Skała

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 275 520,44 zł

Opis inwestycji

W listopadzie 2021r. zostały wykonane nowe nakładki asfaltowe na końcowym fragmencie ul. Topolowej oraz w całości na ul. Gołębiej w mieście Skała. Łącznie wykonano 255mb nowych nakładek. Prace remontowe polegały na frezowaniu istniejących nawierzchni oraz ułożeniu dwóch nowych warstw mieszanki mineralno – asfaltowej. Identyczne prace zrealizowano w sołectwie Rzeplin, gdzie w podobnej technologii wykonano 200mb nowej nakładki asfaltowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 275 520,44zł.