Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont odcinka drogi o długości 1,5 km w miejscowości Szczodrkowice

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Szczodrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 720 318,75 zł

Opis inwestycji

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Skała otrzymała dotacje w kwocie 576 255,00 zł na remont odcinka drogi o długości 1,5 km w miejscowości Szczodrkowice. Remont polegał na frezowaniu planimetrycznym i ułożeniu warstwy bitumicznej wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem.
Z budżetu Gminy na ten cel przeznaczono 144 063,75 zł. Prace były prowadzone
w listopadzie 2023 r.