Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej w Barbarce

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barbarka

  • Łączna kwota inwestycji: 316 980,09 zł

Opis inwestycji

Inwestycja zrealizowana została wspólnie z Powiatem Krakowskim. Wykonano remont nakładki asfaltowej na długości ok. 1 km wraz ze stabilizacją pobocza i naprawą wjazdów.
Inwestycja ta od wielu lat była wyczekiwana przez mieszkańców – ostatnie poważne prace drogowe prowadzone były ponad 15 lat temu. Droga w wielu miejscach była zniszczona generując zagrożenie dla podróżujących, a poboczy praktycznie nie było.