Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale.

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja
w Skale.

Wartość inwestycji (w PLN): 500 000,00
Dofinansowanie (w PLN): 490 000,00
Udział własny gminy (w PLN): 10 000,00