Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż 3 sztuk lamp typu LED w miejscowości Skała Grodzisko

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała Grodzisko

  • Łączna kwota inwestycji: 22 634,00 zł

Opis inwestycji

Na terenie miejscowości Skała – Grodzisko na istniejących słupach energetycznych zamontowano 3 sztuki lamp oświetlenia LED. Inwestycja pozwoliła na rozświetlenie kolejnego odcinka drogi na długości około 0,2km.
Wartość inwestycji 22.634,00 zł brutto