Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skale

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 53 180,78 zł

Opis inwestycji

W 2023r. wspólnie z właścicielem działki wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Skale z rur PVCf250 o długości 72,91 mb wraz z osprzętem z materiału powierzonego (łączna kwota zadania wraz z przekazanym materiałem: 53 180,78 zł)