Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołyszyn (działka drogowa nr 399, w kierunku nieruchomości nr 115)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gołszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 18 501,83 zł

Opis inwestycji

W grudniu 2021 w miejscowości Gołyszyn rozświetlono kolejny odcinek drogi gminnej, prowadzącej od głównej drogi powiatowej w kierunku wschodnim, nieruchomości nr 115. Na istniejących slupach energetycznych podwieszono przewód oraz zamontowano dwie lampy LED oświetlenia ulicznego.