Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem czterech sztuk lamp solarnych led oświetlenia na terenie miejscowości Rzeplin, gm. Skała

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 26 933,60 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zamontowano cztery sztuki lamp solarnych oświetlenia. Dwie lampy zamontowano przy drogach gminnych, jedną dla oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na strefie rekreacyjno-sportowej.
Oświetlenie posiadające własne źródło zasilania podnosi bezpieczeństwo użytkowania dróg oraz boiska.
Wartość inwestycji 26.933,60 zł brutto