Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 300 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale.

Wartość inwestycji (w PLN): 300 000,00
Dofinansowanie (w PLN): 294 000,00
Udział własny gminy (w PLN): 6 000,00