Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej w Skale ul. Bohaterów Września-Boczna

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 74 346,33 zł

Opis inwestycji

W 2023r. wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Skale ul. Bohaterów Września-Boczna. Wodociąg został wykonany przewiertem, pozostałe prace zostały wykonane przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø90 o długości 287,3 mb wraz z osprzętem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 74 346,33 zł.