Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa nowego odcinka chodnika na ul. Poddomie w Skale

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 492 467,40 zł

Opis inwestycji

Od 1 września 2023 r. piesi mogą się już poruszać bezpieczniej dzięki zakończonej budowie nowego odcinka chodnika na ul. Poddomie w Skale, który połączył ul. Rzeplińską z ul. Walecznych. Długość chodnika wynosi około 230 mb. Całość inwestycji kosztowała blisko pół mln zł (492 467,40 zł).