Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świńczów

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Świńczów

  • Łączna kwota inwestycji: 10 910,98 zł

Opis inwestycji

W roku 2019r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Świńczów. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø90 o długości 116 m wraz z osprzętem.