Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterów Września 42

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 96 545,34 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. Dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki powstanie strefa aktywności dla dzieci i dorosłych.

Efektem rzeczowym uzyskanym w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skała w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Skała, w wariancie rozszerzonym, na działce nr 3103/1. Inwestycja polegała na budowie obiektów małej architektury w skład, których wchodzą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablice informacyjne, ławki z oparciem, kosze na śmieci, urządzenia do gier edukacyjnych, urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym, stojaki na rowery w miejscowości Skała. W ramach realizacji inwestycji wyrównano i ukształtowano teren, wykonano podłoże piaskowe wraz z obrzeżami, wykonano montaż obiektów zwolnionych z obowiązku zgłoszenia lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę tj. nasadzenia zieleni oraz montaż systemowego ogrodzenia o wysokości mniejszej niż 2,00 m.

Całkowita wartość inwestycji: 96 545,34 zł
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 48 271,00 zł