Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont fragmentu drogi prowadzącej na teren Ojcowskiego Parku Narodowego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 21 955,50 zł

Opis inwestycji

Mając na uwadze, że odbudowano most łączący „Drogę Drewnianą” z Ojcowskim Parkiem Narodowym wyremontowano fragment drogi prowadzącej na teren Parku. Prace polegały na utwardzeniu terenu materiałem kamiennym na długości 170 mb. Wartość robót wyniosła 21 955,50zł. Dla użytkowników tzw. „Drogi Drewnianej”, przy ul. Połetka w Skale zorganizowano bezpłatny parking.
Na etapie uzyskiwania uzgodnień i pozwoleń są projekty budowy dróg
i chodników w mieście Skała, m. in. ul. Potiebni, Sportowa, Rzeźnicza, Poddomie, Słoneczna, Zacisze, Rzeplińska czy Wolbromska. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla budowy ścieżki rowerowej na ul. bł. Salomei, a także nad projektem organizacji ruchu na Pl. Konstytucji 3-go Maja. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy drogi Aleja Kasztanowa w m. Minoga oraz dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 794 w m. Cianowice.