Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ogrodzenia od strony zachodniej i północnej terenu rekreacyjnego o łącznej długości 55 mb w miejscowości Cianowice przy ulicy Stawowej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 9 327,00 zł

Opis inwestycji

W październiku 2021 wykonano ogrodzenie dla strefy rekreacyjnej przy stawie w Cianowicach. Ogrodzenie długości około 55 mb oddziela staw od strefy zabezpieczając przed przypadkowym wpadnięciem do stawu.