Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Małopolskie OSP 2021

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 22 734,29 zł

Opis inwestycji

Dofinansowane zadanie polegało na przekazaniu dotacji przez Gminę Skała Jednostkom OSP Barbarka i OSP Minoga w ramach której Jednostki OSP zakupiły dwa zestawy radiotelefonów z mikrofonogłośnikiem – każdy z zestawów składa się z radiotelefonu analogowo – cyfrowego, cztery zestawy odzieży ochronnej do działań bojowych (OSP Barbarka) oraz pięć sztuk rękawów (zapór) przeciwpowodziowych (OSP Minoga). Każdy zestaw odzieży specjalnej składa się ze specjalistycznych elementów: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka, rękawice. Podstawowym uzasadnieniem realizacji zadania jest poprawa i wzrost bezpieczeństwa strażaków w trakcie przeprowadzanych akcji o zróżnicowanym charakterze. Zakupione zestawy odzieży ochronnej posiadają atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Planowane zapewnienie gotowości bojowej zostało zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, a także zgodnie z Umową zawartą z Województwem Małopolskim. Realizacja zadania przebiegała bez zarzutów.