Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 17 536,00 zł

Opis inwestycji

W roku 2022 wspólnie z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PEØ90 o długości 120 m wraz z osprzętem (łączna kwota zadania wraz z przekazanym materiałem: 17 536,00 zł).