Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stoki, Skała-W

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Stoki, Skała-W

  • Łączna kwota inwestycji: 19 269,50 zł

Opis inwestycji

W roku 2020r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stoki. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø90 o długości 382 m wraz z osprzętem.