Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 26 024,02 zł

Opis inwestycji

W roku 2023 wykonano wspólnie z właścicielami działek i Przedsiębiorstwem Komunlanym Nad Dłubnią Sp. z o.o. rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rzeplin. Wodociąg Ø90 z rur PE o długości 120 mb wraz z osprzętem z materiału powierzonego przez Gminę Skała został wykonany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp z o.o. (partycypacja w kosztach budowy)