Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego, wiat przystankowych wzdłuż dróg wojewódzkich, wraz z montażem koszy na śmieci

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 45 387,00 zł

Opis inwestycji

Na terenie Gminy realizowany były także inne zadania polegające na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego, gdzie wartość robót wyniosła 10 002,83zł. Wymieniono także wiaty przystankowe wzdłuż dróg wojewódzkich, wraz z montażem koszy na śmieci. Całość realizacji zadania wyniosła 45 387,00zł. Uzupełniono także brakujące oznakowanie pionowe na terenie gminy.