Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrkowice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Szczodrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 12 865,01 zł

Opis inwestycji

W roku 2019r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrkowice. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø110 o długości 215 m wraz z osprzętem.