Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce nr 194 w miejscowości Barbarka Gmina Skała

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Barbarka

  • Łączna kwota inwestycji: 23 881,73 zł

Opis inwestycji

Prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna w Barbarce sumptem własnym przebudowała pomieszczenie garażowe polegająca na obniżeniu posadzki pośrednio podwyższenia pomieszczenia w celu możliwości wstawienia nowego wozu bojowego. Gmina zleciła opracowanie projektu budowlanego oraz zamontowanie nowej wyższej bramy garażowej.