Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż trzech sztuk lamp solarnych led oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeplin, gmina Skała

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 20 299,99 zł

Opis inwestycji

W sierpniu 2021r na terenie naszej gmin, w miejscowości Rzeplin zamontowano 3 sztuki lamp LED oświetlenia ulicznego. Są to kolejne ekologiczne urządzenia zamontowane w Rzeplinie. Od 2020 r. lampy solarne oświetlają strefę aktywności fizycznej. Wieś Rzeplin pod opieką Sołtysa Radosława M. pilotażowo dąży w gminie do realizacji ekologicznych inwestycji. Solarne lampy oświetlenia ulicznego zamontowała firma Solumen z pomorza.
Gmina będzie starała się wspierać każde podobne inicjatywy na swoim terenie dążące w kierunku wykorzystania zielonej energii.