Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 30 609,58 zł

Opis inwestycji

W roku 2022 w Skale ul. Potiebni wykonano część wodociągu Ø110 z rur PE o długości 118,3 m. Poniesione koszty na realizację zadania wyniosły: 30 609,58 zł brutto