Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach ul. Krakowska

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 24 000,00 zł

Opis inwestycji

W roku 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach ul. Krakowska. Koszt wykonania projektu: 24 000,00 zł brutto.