Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Szczodrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 202 707,92 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury”, na które otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie w kwocie 61 180,00 zł. Dotacja została przyznana Uchwałą Nr XL/560/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

W ramach ww. modernizacji zostały zrealizowane następujące działania:
– Budowa piłkochwytów wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego na nawierzchni poliuretanowej
– Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami istniejącej siłowni zewnętrznej
– Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (przejścia pomiędzy siłownią a boiskiem)
– Montaż ławek z oparciami, pojemników do segregacji odpadów, stojaków na rowery
– Ustawienie betonowego stołu do tenisa stołowego.

Wykonawcą inwestycji była firma Piotr Grzanka ROTOSPORT Niesułowice,
ul. Galicyjska 26A, 32-300 Olkusz, która wykonała zadanie terminowo
i profesjonalnie. Całkowita wartość zadania wyniosła 202 707,92 zł.
Dzięki realizacji projektu teren Gminy wzbogacił się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych
i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.