Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Minoga – droga do Barbarki

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Minoga

  • Łączna kwota inwestycji: 27 176,48 zł

Opis inwestycji

W 2019r rozpoczęto inwestycję budowy oświetlenia ulicznego długości około 0,7km składającą się z 9 opraw oświetleniowych typu LED oraz montażu dodatkowych 9 słupów.
Zadania rozpoczęto w 2019r pracami projektowymi. Od 2020r rozpoczęto zadania etapami. Aktualnie zrealizowano 1/3 oświetlenia o wartości 27176,48 zł brutto