Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zacisze w Skale

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 450 000,00 zł

Opis inwestycji

W sierpniu 2023 r. rozpoczęły się prace budowlane na ulicy Zacisze w Skale, które obejmowały wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W bieżącym roku Wykonawca dokończył realizację zadania poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały dwie lampy solarne. Całość inwestycji wyniosła ok 450 tys. złotych.