Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Rzeplin i części miejscowości Stoki-Kresy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 210 330,00 zł

Opis inwestycji

W czerwcu 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Rzeplin i części miejscowości Stoki-Kresy. Koszt wykonania projektu: 210 330,00 zł brutto.