Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

I etap remontów dróg obejmujący uzupełnianie ubytków remonterami, utwardzenia dróg kamieniem oraz remont lub położenie nowej nakładki asfaltowej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 248 105,27 zł

Opis inwestycji

Wykonany został I etap remontów dróg obejmujący uzupełnianie ubytków remonterami, utwardzenia dróg kamieniem oraz remont lub położenie nowej nakładki asfaltowej.
W ramach tego etapu wykonaliśmy:
1. Szczodrkowice – nakładka asfaltowa na Przyczki oraz droga w wąwozie z utwardzeniem emulsją
2. Świńczów – nakładka asfaltowa przy transformatorze
3. Cianowice – nakładka asfaltowa ul. Ojcowska
4. Skała/Cianowice – nakładka asfaltowa na drodze na tzw. Miotełkę – uzupełnienie wszystkich uszkodzeń w 5 większych fragmentach.
5. Minoga – nakładka asfaltowa przysiółek Studzieniec i centrum wsi
6. Zamłynie – utwardzenie materiałem kamiennym drogi bocznej
7. Przybysławice – nakładka asfaltowa Łazy
8. Barbarka – utwardzenie materiałem kamiennym
oraz wiele drobnych napraw remonterem.