Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej.

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Smardzowice

  • Łączna kwota inwestycji: 250 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Smardzowicach wraz z zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej.

Wartość inwestycji (w PLN): 250 000,00
Dofinasowanie (w PLN): 245 000,00
Udział własny gminy (w PLN): 5 000,00