Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ojców

  • Łączna kwota inwestycji: 185 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

W 2 Edycji konkursu otrzymano promesę dofinansowania następujących inwestycji:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w.
Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie

Wartość inwestycji (w PLN): 185.000,00
Dofinasowanie (w PLN): 181.300,00
Udział własny gminy (w PLN): 3.700,00