Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maszyce przysiółek Podgóry

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Maszyce

  • Łączna kwota inwestycji: 36 006,45 zł

Opis inwestycji

W 2022r zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Maszyce przysiółek Podgóry. Inwestycję rozpoczęto dokumentacją projektową w 2020 roku, oraz realizację od roku 2021.
Wybudowano linię oświetleniowa długości około 0,26km składającą się z 7 słupów oraz 4 opraw oświetleniowych typu LED.
Wartość inwestycji 36.006,45 zł brutto