Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wiaty przystankowej – podkonstrukcji dla roślin pnących (pergoli)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 104 656,56 zł

Opis inwestycji

W miesiącu wrzesień 2021r na płycie rynku, od strony zachodniej zamontowano nową wiatę przystankową współgrającą z pozostałym otoczeniem. Wiata posiada długość 14m i oddziela strefę parkingu od strefy ruchu drogowego. Wiata posiada przezroczyste obudowy (zadaszenie oraz tylną ścianę). Na tylnej ścianie zaprojektowano pnąca zieleń w postaci bluszcza pospolitego. Wiatę wyposażono w tablicę informacyjną podświetlaną oświetleniem LED zasilanym z panela fotowoltaicznego. Wykonawcą wiaty jest firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z Bierawki. W przyszłości planowane jest dostawienie jeszcze jednego elementu o długości 7m.