Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołyszyn (Podgaje)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gołszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 30 399,34 zł

Opis inwestycji

Na terenie miejscowości Gołyszyn – przysiółek Podgaje na istniejących słupach energetycznych zamontowano 4 sztuki lamp oświetlenia LED. Inwestycja pozwoliła na rozświetlenie kolejnego odcinka drogi na długości około 0,5km oraz skrzyżowania z droga powiatową. Oświetlenie zwiększyło bezpieczeństwo użytkowania drogi.
Wartość inwestycji 30.399,34 zł brutto.