Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oddanie do użytku Klubu Senior+ w Barbarce

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barbarka

  • Łączna kwota inwestycji: 142 576,57 zł

Opis inwestycji

W 2020 roku odebrany został Klub Seniora w Barbarce, który utworzony został dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Utworzony został z myślą o osobach starszych w celu ich integracji i aktywizacji społecznej – wyposażenie ostatniej sali zostało przywiezione i ustawione. Na sesji 29 października podjęta została uchwała tworząca tę placówkę, Na sesji 29 października podjęta została uchwała tworząca tę placówkę, która niebawem – po zamknięciu COVIDowym – zacznie funkcjonować.