Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie placu k/kościoła w Mionodze

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Minoga

  • Łączna kwota inwestycji: 240 118,03 zł

Opis inwestycji

Minoga – został utwardzony plac k/kościoła w Minodze oraz wykonano nowy peron przystankowy.